Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo „STOLBUD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ruszowie
ul. Lipowa 10
59-950 Ruszów

tel. 75 77 14 288 i 75 77 14 289
faks 75 77 14 529

Dyrektor Andrzej Kmieć – 75 77 14 288 w. 11 (e-mail: a.kmiec@post.pl)
Dyrektor handlowy Michał Kmieć – 75 77 14 288 w. 15 (e-mail: michal.kmiec1@gmail.com)
Główny księgowy Małgorzata Novikov – 75 77 14 288 w. 12

sekretariat – e-mail: stolbud@post.pl

dział handlowy – e-mail: michal.kmiec1@gmail.com
- e-mail: rozliczeniafk@post.pl

strona internetowa: www.stolbud-ruszow.pl

NIP 615-002-47-03
NIP UE PL6150024703
REGON 230530493

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy
KRS 0000065306

kapitał zakładowy 320.000,00 zł
kapitał wpłacony 320.000,00 zł

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości